ماه: ژانویه 2016

لب تشنه و بیکاری؛ دستاورد مردم ایذه بر کرانه سد کارون ۳/ انتقال آب بین حوضه‌ای در دنیا منسوخ شده است

مدیرعامل سمن‌های زیست محیطی خوزستان گفت: مردم ایذه با وجود نزدیکی به سد کارون ۳ از سال‌ها پیش تاکنون با جیره‌بندی آب از ذخایر هزاران ساله زیرزمینی خود
ادامه مطلب

از سفر فلرهای نفتی به آسمان ایذه تا لزوم نصب دستگاه سنجش آلودگی در شهرهای خوزستان

نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد زیستی خوزستان گفت: پای فلرهای نفتی به آسمان ایذه نیز باز شد و نیاز به دستگاه سنجش آلودگی در تمام شهرهای خوزستان حس می‌شود.
ادامه مطلب