ماه: آگوست 2016

برای درخشش در مسابقات در لیگ برتر شرکت خواهیم کرد / سرمایه‌گذاری برای تیم تمام ایذه‌ای را آغاز کرده‌ایم / حضور کشتی‌گیران جوان ایذه‌ای در ترکیب تیم

سرمربی تیم کشتی سینا صنعت ایذه در لیگ برتر کشور گفت: سرمایه‌گذاری روی جوانان شهرستان برای تیم تمام ایذه‌ای را در کشتی آغاز کرده‌ایم و برای موفقیت در
ادامه مطلب

قراردادهای جدید نفتی نکبت بار است/ آقایان کرسنتی الگوی قراردادهای جدید نفتی را هم تنظیم کرده‌اند

خادمی با اشاره به جلسه غیر مجلس در خصوص بررسی قراردادهای جدید نفتی(IPC) تصریح کرد: قرار بود به اموری دیگری در جلسه روز یکشنبه مجلس بپردازیم که آقایان
ادامه مطلب