در نبود شهردار و اراده در شهرداری ایذه، چاله‌های خیابان‌های این شهر به‌دلیل بحران آسفالت توسط شهروندان با استفاده از خاک پر می‌شود.