گزارش تصویری برگزاری آئین اختتامیه شعر منطقه‌ای «دابیت» در ایذه

مراسم آئین اختتامیه شعر «دابیت» ویژه مناطق زاگرس نشین شامگاه جمعه با حضور مسؤولان استانی و شهرستان در ایذه برگزار شد.

آژانس خبری ایذه – ایزنا؛ از برگزاری آئین اختتامیه شعر منطقه‌ای «دابیت» در ایذه گزارش می دهد.

جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
اجرای سرود توسط انجمن ناشنوایان ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
استاد هرمز علیپور از شاعران نامدار ایذه ای تبار قوم بختیاری در ادبیات کشور حاضر در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین عکاس : وحید اورکی
استاد غفور سخندری - عکاس : وحید اورکی
شعر خوانی استاد غفور اسکندری سبزی در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
دیدار محمودی خواننده بختیاری - عکاس : وحید اورکی
حضور و اجرای برنامه توسط استاد دیدار محمودی از خوانندگان (دیدار محمودی) به نام قوم بختیاری در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
هرمز علیپور شاعر به نام ایذه ای - عکاس : وحید اورکی
استاد هرمز علیپور در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
عکس سالن برگزاری جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
وحید عالی محمودی - عکاس : وحید اورکی
مسعود عالی محمودی از عکاسان و تصویربرداران پر تلاش برنامه های فرهنگی در ایذه و مدیر مسئول موسسه فیلم و عکس طنین در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
شعر خوانی بانوان شاعر در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
فروتن حیدری , حسین (جهانبخش) مقصودی کارمند پست بانک - عکاس : وحید اورکی
حضور کارمندان علاقه مند به شعر و بنامه های فرهنگی در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
ایرج کیانی شاعر ایذه ای - عکاس : وحید اورکی
شعر خوانی ایرج کیانی در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
عباس نوایی , جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
حضور علاقه مندان به شعر و هنر در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین با لباس محلی
شهرام خلیل مقدم خواننده بختیاری - عکاس : وحید اورکی
اجرای شهرام خلیل مقدم خواننده سنتی قوم بختیاری در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
حسین کیانی فرماندری ایذه - عکاس : وحید اورکی
سخنرانی حسین کیانی معاون فرماندار ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
مهدی زدوار , مسعود خواجویان استودیو دریا ایذه - عکاس : وحید اورکی
مهدی زدوار و مسعود خواجویان تصویربرداران جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
بانوان انجمن ناشنوایان ایذه
اجرای انجمن ناشنوایان ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
حمید اورکی نیا جانباز و شاعر ایذه ای - عکاس : وحید اورکی
حمید اورکی شاعر جانباز ایذه ای در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین حمید اورکی نیا شاعر جانباز شهرستان ایذه
حسین محمدی رئیس اداره ارشاد ایذه - عکاس : وحید اورکی
سخنرانی و خیر مقدم حسین محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
حسین محمدی ارشاد ایذه - عکاس : وحید اورکی
حسین محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایذه در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
رقص رنگ لباس هاس محلی بختیاری در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
بهنام رضایی , آقای الکس سریال بفرمایید شام ایذه - عکاس : وحید اورکی
مجری گری بهنام رضایی در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
حضور شاعران جوان در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جبار رضایی تمدار بیت - عکاس : وحید اورکی
حضور جبار رضایی دبیر جشنواره شعر تمداربیت اردل در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
حضور جبار رضایی دبیر جشنواره شعر تمداربیت اردل در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
حضور جبار رضایی دبیر جشنواره شعر تمداربیت اردل در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
حضور و شعرخوانی شاعران جوان از استان های مختلف کشور در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
شعر ایذه دابیت- عکاس : وحید اورکی
شعر خوانی بانوان جوان شاعر در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
نوید کیانی قلعه سردی و علی حسین لجم اورک سه تار نواز و مدرس موسیقی ایذه- عکاس : وحید اورکی
استاد نوید کیانی قلعه سردی و علی حسین لجم اورک از مدرسان موسیقی شهرستان ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
آرمان ذوالفقاری
آرمان ذوالفقاری از فعالان فرهنگی و هنری شهرستان ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
اجرای برنامه توسط هنرمندان جوان قوم بختیاری در در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین - عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
شعر خوانی شاعران بانوی ایذه ای در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
دیدار محمودی در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
اجرای آهنگ توسط دیدار محمودی در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
دیدار محمودی خواننده بختیاری در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین -عکاس : وحید اورکی
محمد جوروند ایذه
محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
محمد جوروند در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
سخنرانی محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
محمد جوروند در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
محمد جوروند مدیرکل ارشاد اسلامی استان خوزستان در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
شاهنامه خوانی در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
اجرای برنامه توسط هنرمندان نونهال ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
هرمز علی پور
سخنرانی هرمز علیپور در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
شعرخوانی شاعران استان ها و شهرهای مختلف در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
دکتر محمد جوروند و حسین کیانی معاون فرماندار ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
حضور مسئولان در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
نوربحش احمدزاده
استاد نوربخش احمدزاده شاهنامه پژوی قوم بختیاری در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
انجمن ناشنوایان ایذه
اجرای برنامه توسط انجمن ناشنوایان ایذه در جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین – عکاس : وحید اورکی
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین
جشنواره شعر منطقه ای دابیت ایذه ویژه مناطق زاگرس نشین

عکس از وحید اورکی

انتهای پیام/*

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *